Looduskaitse nõuandla: maaomanike nõustamise keskkond

Nõuandjad

Nõu annavad ja küsimustele vastavad Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) ja Eestimaa Looduse Fondi (ELF) eksperdid.

KÕKi jurist Merlyn Mannov


Merlyn Mannov on Keskkonnaõiguse Keskuse jurist. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli cum laude õigusteaduse magistrikraadiga. 2017. aastal kaitses ta lõputöö süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamisest. Varem on Merlyn töötanud advokaadibüroos. 2017. aastal alustas Merlyn tööd  KÕKis, kus ta pakub õigusabi ning koostab õigusanalüüse.
KÕKi jurist Kadi-Kaisa Kaljuveer

Kadi-Kaisa Kaljuveer on Keskkonnaõiguse Keskuse jurist ja juhatuse liige. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduste magistrina 2017. aastal. Praegu täiendab ta oma keskkonnaalaseid teadmisi Eesti Maaülikoolis keskkonnakaitse eriala bakalaureuseõppes. 2015. aastal alustas Kadi tööd KÕKis, kus ta lahendab õigusjuhtumeid, korraldab koolitusi ning osaleb huvikaitsealastes tegevustes.
ELFi looduskaitseekspert Silvia Lotman


Silvia Lotman on Eestimaa Looduse Fondi looduskaitse ekspert. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli bioloogina 2004. aastal, on töötanud mitmetes vabaühendustes, aga ka riiklikus Looduskaitsekeskuses kaitseplaneerijana. Alates 2010. aastast töötab ta Eestimaa Looduse Fondi looduskaitse eksperdina, sh aastatel 2012-2016 täitis ka juhatuse esimehe ülesandeid. 2017. aastast juhib ta samas projekti NaturallyEst-LIFE.