Looduskaitse nõuandla: maaomanike nõustamise keskkond

MaaomanikuleMõnikord tekivad Natura 2000 alade maaomanike ja looduskaitset elluviivate ametkondade vahel keerulised olukorrad, sest puudub ühine arusaam, mida regulatsioonid lubavad ja mida keelavad. Arusaamatused võivad tekkida näiteks seoses suurkiskjate kahjustustega põllumaadele, suurkiskjate rünnetega kariloomadele, rändlindude tekitatud kahjuga põllumaadele, aga ka poollooduslike koosluste majandamisvõtete erinevusest ning maakasutajatel lasuvatest metsandusega või rajatistega seotud piirangutest.

Maaomanike küsimused, millega seni oleme kokku puutunud ning vastused neile oleme koondanud kolme suurema küsimuse alla:

Kui Sa enda küsimusele neist siiski vastust ei saa, kirjuta meile või helista telefonil 742 4524.