Looduskaitse nõuandla: maaomanike nõustamise keskkond

Kohaliku omavalitsuse ametnikule

  • Meie vallas asub Natura-ala – milliseid tegevusi ja millistel tingimustel võin lubada?
  • Millist protseduuri tuleb kohalikul omavalitsusel järgida Natura-alal tegevuste lubamise kaalumisel?
  • Kohaliku omavalitsuse ametnikuna tegelen detailplaneeringuga, millega kavandatakse elamuala Natura-alale. Kas ja milliseid tegevusi võin lubada?
Lubada võib selliseid tegevusi, mis ei avalda ebasoodsat mõju Natura-ala kaitse-eesmärkidele või terviklikkusele. Selleks, et teha kindlaks, kas ja millised tegevused on lubatud, tuleb igal juhul mõjusid eelhinnata ning vajadusel ka täpsem keskkonnamõju hindamine teha. Hindamiste läbiviimiseks saab abi valdkonna ekspertidelt. Vaata mõjude hindamise kohta täpsemalt ka vastust eelmisele küsimusele.