Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Inimesed

KÕKi meeskond

Siim Vahtrus

Juhatuse liige / Jurist 

Siimul on aastatepikkune kogemus nii keskkonnaalastes juhtumites õigusabi andmisel, õigusloomes kui koolituste korraldamisel. Ta tunneb hästi haldusmenetluse nüansse - oma cum laude magistrikraadi Tartu Ülikoolist pälvis ta just haldusmenetluse teemal kirjutatud magistritöö eest. Samuti tunneb ta põhjalikult planeeringute ja keskkonnalubade menetluse nõudeid.

Väitlusseltsi pikaajalise liikmena on Siim oskuslik argumenteerija. Tänagi on ta Väitlusseltsi juures tegev väitluskohtunikuna ning löönud vabatahtlikuna kaasa avalikes debattides.

KÕKis töötab Siim 2010. aastast.


Kontakt:
Tel: 742 4524
E-post: siim@k6k.ee

Kadi-Kaisa Kaljuveer

Juhatuse liige / Jurist

Kadi-Kaisa tegeleb KÕKis igapäevaselt keskkonnaalastes juhtumites õigusabi andmisega ja koolituste korraldamisega, samuti lööb kaasa õigusloomes. 2017. aastal suvel kaitses Kadi-Kaisa Tartu Ülikoolis magistritöö keskkonnaõiguse valdkonnas ning sai õigusteaduste magistriks. Oma magistritöös analüüsis ta kaevandamislubade kõrvaltingimuste õigusselgust. Põhjalikumat huvi tunnebki Kadi-Kaisa maapõuega seonduvate teemade vastu ning südamelähedane on ka suurema õigusselguse tagamine väljastatavates keskkonnalubades. Praegu täiendab ta oma keskkonnaalaseid teadmisi Eesti Maaülikoolis keskkonnakaitse eriala bakalaureuseõppes. Kadi-Kaisa on olnud aktiivne ka ülikooliväliselt, olles mh Korporatsioon Lembela esinaine aastatel 2014-2015 ja 2017.

               KÕKis töötab Kadi-Kaisa 2015. aastast.
Kontakt:
Tel: 742 4524
E-post: kadikaisa@k6k.ee

Merlyn Mannov

Jurist

Merlyn annab õigusabi ning osaleb analüüside koostamisel ja KÕKi uudiskirja kirjutamisel. 2017. aastal lõpetas ta Tallinna Ülikooli cum laude õigusteaduse magistrikraadiga, kaitstes töö süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamisest. Varem on Merlyn töötanud advokaadibüroos.
KÕKis töötab Merlyn 2017. aastast.

Kontakt:
Tel: 742 4524
E-post: merlyn@k6k.ee

Kaarel Relve

Jurist

Kaarlil on keskkonnaõiguses paarikümneaastane kogemus. Enne KÕKi meeskonnaga liitumist töötas ta pikalt Tartu Ülikoolis keskkonnaõiguse lektorina ja on õppejõuna tegev senini. Ta on paljude õigusalaste teadusartiklite ja mitme raamatu kaasautor. Kaarel tunneb hästi nii Eesti kui ka Euroopa Liidu keskkonnaõigust ning on muu hulgas kaasa löönud Eesti keskkonnaõiguse kodifitseerimisel ja arvukates rahvusvahelistes EL keskkonnaõiguse projektides. Õigusküsimustest on Kaarel enim tegelenud keskkonnaalaste õigustega, eelkõige juurdepääsuga õigusemõistmisele. Kaarel lõpetas 1998. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna cum laude ning kaitses 2000. aastal Aberdeeni Ülikoolis keskkonnaõiguse ja -korralduse magistrikraadi (LL.M).

KÕKis töötab Kaarel 2018. aastast. Aastatel 2011-2017 oli ta KÕKi nõukogu liige.

Kontakt:
Tel: 742 4524
E-post: kaarel@k6k.ee

Pille Priks

Juristi abi 

Pille korraldab KÕKi kontori tööd, dokumendihaldust ning suhtlust klientide ja koostööpartneritega. Lisaks on Pille uudiskirja projektijuht. 

Pille on omandanud Tartu Ülikooli inglise filoloogia eriala ja kaitsnud magistritöö TÜ Euroopa Kolledžis. 2018. a omandas Tartu Ülikoolis õigusteaduse bakalaureuse kraadi. Varem on Pille töötanud eraettevõtetes andmeanalüüsi, müügi ja turunduse valdkonnas.

KÕKis töötab Pille 2012. aastast.
Kontakt:

Tel: 742 4524
E-post: pille@k6k.ee

Katre Liiv

Kommunikatsioonijuht

Katre juhib KÕKis kommunikatsiooni, aidates sellega kaasa KÕKi kui tõsiseltvõetava partneri ja keskkonnaõiguse eksperdi arengule. Ta vastutab selle eest, et õige info oleks õigel ajal õiges kohas.

Katrel on bakalaureusekraad halduskorralduses ning magistrikraad kommunikatsioonijuhtimises.

Katre tegutseb vabatahtlikuna mittetulundusühenduses Ökomeedia ning  Let’s Do It World! turundus- ja kommunikatsioonimeeskonnas. Katre on MTÜ Keskkonnateave üks asutajaid ja Eesti Suhtekorraldajate Liidu (EPRA) liige. KÕKis töötab Katre 2016. aastast. 

Kontakt:
Tel: 742 4524
Mob: 507 6519
E-post: katre@k6k.ee

KÕKi juhatus

KÕKi nõukogu