Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Tehtud tööd

Analüüsid

Juhendmaterjalid

Eelnõud

  • Looduskaitseseaduse ja muinsuskaitseseaduse muutmise eelnõu (looduslike pühapaikade kaitse eesmärgil) (SA Hiite Maja tellimusel) (2012)
  • Tööstusheite seaduse eelnõu kavand (Keskkonnaministeeriumi tellimusel) (2012)

Strateegilised juhtumid

varasemate juhtumite kohta vt lähemalt Juhtumite alalehelt

Koolitused ja loengud

Rahvusvaheline koostöö

Seisukohad õigusloomes jm protsessides

Uuringud