Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Õigusabi

Kuidas saame sind aidata?

KÕKi juristid pakuvad õigusabi keskkonnaasjades, näiteks seoses kaevanduste, lautade, tehaste, paisude ja elamute rajamisega. Nõustame nii kodanikke, kohalike kogukondi, keskkonnaorganisatsioone kui ka kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid ja riigiasutusi.

Lisaks kohtuvaidlustes esindamisele anname nõu ka lubade, planeeringute ja keskkonnamõju hindamise menetlustes.

Õigusabi saamiseks võta ühendust mõne meie juristiga, kirjuta meile k6k@k6k.ee  või helista telefonil 742 4524.

Miks peaksid valima KÕKi?

KÕKi juristid keskenduvad oma töös vaid keskkonnaõigusele ning tunnevad seetõttu põhjalikult kogu valdkonna norme ja praktikat. Oleme nõustanud erinevaid kliente (sh kodanikke, kohalikke kogukondi, kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid) nii haldus- kui ka kohtumenetluses. Usume, et meie kogemused ja pühendumus elukeskkonna kaitsele võimaldavad meil sind hästi nõustada

Kui palju meie abi maksab?

Esialgse hinnangu sellele, kas ja kuidas aidata saame, anname tasuta. Edasise töö osas esitame hinnapakkumise lähtuvalt juhtumi mahust ja keerukusest. Sihtasutusena on meie esmaseks eesmärgiks tagada kvaliteetse õigusabi kättesaadavus, mitte teenida kasumit. Seetõttu on KÕKi teenuse hind oluliselt kliendisõbralikum kui advokaadibüroodel.

Teenusest saadavat kasumit kasutame selleks, et rahastada oma põhikirjalisi tegevusi. Oma klientide abiga suuname keskkonnaõiguse reegleid ja praktikat selliselt, et inimeste tervise ja loodusliku mitmekesisuse kaitse oleks tulevikus paremini tagatud.

Tagasisidet KÕKi õigusabile

Keskkonnaõiguse Keskus on keskkonnakasutuse südametunnistus - mõistlikud lahendused loovad tuleviku.
S. Kiviberg, Vihula Vallavalitsus

KÕK pakub asjatundlikku keskkonnaõiguse teenust, tegijad orienteeruvad valdkonnas hästi ning on erinevate õiguslike probleemide lahenduste leidmisel/olukordade analüüsil paindlikud.
Looduskaitseühing Kotkas

Omakasupüüdmatu ja aus suhtumine keskkonda!
A. Ausmaa, Hanila Seltsi liige

Kiire-professionaalne-õiglase hinnaga
Pärnumaa Omavalitsuste Liit


Valik KÕKi õigusabi juhtumitest

NB! Kui eelistad end iseseisvalt keskkonnaõiguse teemadel harida, soovitame tutvuda meie kodulehel oleva Materjalide rubriigiga, lugeda osalusjuhiseid „Oska osaleda” ning liituda meie igakuise keskkonnaõiguse uudiskirja tellijatega. KÕKi materjalid on kättesaadavad tasuta ning neid võib vabalt jagada ka teiste huvilistega!