Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Nõuandeid kaevandamisloale seisukohtade esitamiseks

Kaevandamisloale omapoolsete seisukohtade esitamine võib tunduda keeruline. Sageli võib tunduda lihtsam öelda , et ei soovi kaevandamist oma elukoha lähedale, sest ei soovi selle mõjude käes kannatada. Põhimõtteline vastuseis mingile arendusplaanile võib olla mõistetav, ent ka sellist vastuseisu tasub alati lähemalt selgitada ja põhjendada. Seejuures tuleks oma vastuseisu põhjendada mõnega maapõueseaduses sätestatud loa mitteandmise tingimusega.

Lisaks tasub alati teha sisulisi ettepanekuid ka juhuks, kui ei esine seaduses sätestatud loa mitteandmise tingimusi ja loa andjal ei ole võimalik loa andmisest keelduda.

Isegi kui Sa pole kaevandamisele täielikult vastu, tasub siiski hinnata, kas kaevandamise tingimused on piisavad, tagamaks Sinu heaolu.

Seisukohtade esitamisele on mõistlik läheneda järgmiste sammude kaupa:

  1. Kaardista enda jaoks võimalikud mõjud;
  2. Kontrolli, kas mõjude osas on loas ette nähtud mingeid leevendusmeetmeid;
  3. Proovi hinnata, kas meetmed on piisavalt selged ja kas nende järgimist on hiljem võimalik kontrollida;
  4. Juhi puudustele tähelepanu, paku välja omapoolseid tingimusi.

Kui sul tekib seisukohtade ettevalmistamisel või esitamisel küsimusi, pöördu julgelt loa andmise eest vastutavate ametnike poole. Kodanike abistamine menetluses osalemisel ongi nende töö ja kohustus.