Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Planeeringud

Juhtumid

  • Detailplaneeringu menetlusega viivitamine Harjumaal (2017-2018)
KÕK nõustas kahte peret, kes olid huvitatud Harjumaale endile uute kodude rajamisest. Probleemiks oli, et kohalik omavalitsus viivitas ehitamiseks vajaliku detailplaneeringu menetlusega, nõudes, et maaomanikud võtaks endale kohustuse vallale kuuluva tee rekonstrueerimiseks. KÕK esindas maaomanikke kohtus, vaidlustades valla tegevusetuse. Kohus rahuldas kaebuse, leides, et viivitus oli õigusvastane ja kohustas valda detailplaneeringumenetlusega jätkama. Detailplaneering kehtestati maaomanike soovitud kujul 2018. a juulis. Loe pikemalt
  • KÕK nõustas kohalikke elanikke detailplaneeringu menetluses (2017-2018)

KÕK nõustas kohalikke elanikke, kes tundsid muret Tallinna lähistele maaastikukaitsealaga, rohevõrgustiku tuumalaga ja rohevõrgustiku koridoriga vahetult piirnevale alale kavandatava karavaniparkla pärast. Arendusplaani järgi suureneks koormus kaitsealale, kuid projekti keskkonnamõjude hindamist ei algatatud, kuigi keskkonnamõju kahtluse korral näeb seadus selle ette. KÕK andis elanikele nõu detailplaneeringu avalikul arutelul esitatavate vastuväidete osas ja esindas klienti järelevalvemenetluses.

Analüüsid

Juhendmaterjalid

Koolitused ja loengud

Seisukohad õigusloomes

Keskkonnaõiguse uudiskirja artiklid