Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Keskkonnaload

Juhtumid


Härgla lubjakivikarjäär
Ahtme jäätmejaam
Niibi karjäär
Esivere II
Arussaare dolokivi
Kodasoo
Tõnumaa/Illaste
Osula graanul
Kobratu
Nõo veskijärv
Tatramäe II
Esivere karjäär

Analüüsid

Juhendmaterjalid

Eelnõud

  • Tööstusheite seaduse eelnõu kavand (Keskkonnaministeeriumi tellimusel) (2012) 

Koolitused ja loengud

Seisukohad õigusloomes